Консултативен съвет

03.05.2017
доц. д-р Боряна ДамяноваБоряна Дамянова е член на Управителния съвет на Центъра за научни изследвания и анализи. Завършила е Факултета по химия към СУ „Св. Климент Охридски“ и е доцент емеритус от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. Водещ учен е в научни проекти в областта...
Subscribe to Консултативен съвет