ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУСИЯ

01.06.2019

На 17.06. 2019  г. (понеделник) от 11:00 ч.  ви каним в Голямата заседателна зала  Българската търговско-промишлена палата, първи етаж, ул. Искър № 9,  за  участие  в първата дискусия на тема „Връзките висше образование- бизнес-политика  в Европа и у нас. Дискусията се провежда в рамките на проекта „Усъвършенстване на механизма за гражданско участие при формулирането и провеждането на политиката в областта на висшето образование в България към Оперативна програма добро управление, изпълняван от  Центъра за изследвания и анализи.

На срещата ще бъдат представени резултатите от проучванията върху потребностите от кадри за пазара на труда у нас,  как те са повлияни от връзките между университети и  бизнес структурите; актуални  европейски политики и добри практики. Бихме искали да чуем Вашите идеи по тези проблеми;  вижданията Ви относно начините, по които бизнесът си взаимодейства с органите, отговорни за политиката на държавата в сферата на висшето образование у нас ; наличие или не на отработен механизъм за взаимодействие. Срещата е организирана във формат „кръгла маса“ и е   първата от  поредицата подобни събития, които ще организираме до края на годината.  Амбицията ни е  да изградим добре функционираща мрежа за обмен на мнения и идеи за  ефективността и полезността на политиките в областта на висшето образование.  

Предварителен дневен ред:

                1. Представяне на резултатите от проучванията на екипа, проведени през първия етап от Проекта:

  • Потребностите от кадри за пазара на труда у нас и ролята на връзките между университети и бизнес структурите. Изводи и препоръки.
  • Европейски политики и добри практики. Изводи и препоръки.

                2. Дискусия.

С всички материали по т.1 от дневния ред можете да се запознаете предварително тук. За потвърждение на участието Ви, лично или на Ваш представител, на сайта ще намерите и регистрационната форма, която Ви молим да попълните.  За всякакви въпроси свързани с регистрацията и дискусията, моля свържете се с Цеца Ангелова (0887 713 930)  или с Елена Семерджиева (0885 559 901). Можете и да ни  пишете на association.cra@gmail.com и
office@sky-travel.info  до 15 юни 2019 г

Ще можете да се регистрирате и на място, от 10:30 часа.

Facebook icon
Twitter icon