Интрепид

11.05.2015
​Центърът за изследвания и анализи участва в Дейност TD1408 на COST (European Cooperation in Science and Technology) Интердисциплинарност при програмирането на изследвания и на етапите на финансиране  28/04/2015 - 27/04/2019.Тази дейност цели създаването на международна мрежа от изследователски групи и лица, отговорни за...
Subscribe to Интрепид