Проект ЕНС = НАУКА²

09.11.2015

Центърът за изследвания и анализи участва, чрез мрежата на Ексайт, в нов голям проект по Хоризонт 2020 финансиран от ЕК.

Европейския научен съвет (ЕНС) = НАУКА2 е проект за представяне и популяризиране на дейността на Съвета. В течение на години ЕНС финансира гранични иновативни изследвания, но за широката публика остава неизвестна брюкселска агенция. За да бъде представен като източник на интригуващи научни резултати и да окуражи ново поколение изследователи за участие с проекти,  консорциумът предлага 42-месечна (1.10.2015 – 31.03.2019) комуникационна кампания.  Резултатите от работата на ЕНС ще бъдат представени  по нов, необичаен и заинтригуващ начин пред ученици, студенти, преподаватели, изследователи, държавна администрация, политици, бизнеси медии, пред цялото общество на 37 европейски страни, включително всички страни, членки на ЕС. Кампанията ще изпълнява следните задачи:

  • Да представи проектите на ЕНС и неговите стипендианти чрез клъстери
  • Да създаде мрежа от комуникационни канали, насочени към ключови целеви групи (студенти, млади изследователи, медии, инвеститори, политици, и цялата публика) която да формира уникална разпространителска мрежа, на която ЕНС може да разчита при бъдещи комуникационни кампании. от иновативни, популярни и висококачествени комуникационни средства.
  • Да стимулира по-голям публичен интерес – при всички, от студента до пенсионера, от изследователи до предприемача,  - към вълнението от науката и да идентифицира ЕНС като част от това вълнение. Да създаде по- широка и по-дълбока публична подкрепа и разбиране, че науката е жизнено важна за бъдещето на ЕС.
  • Да създаде широка политическа и обществена подкрепа за ЕНС и неговата мисия. Тази кампания ще включва специално структурирани дейности, които да привлекат вниманието на политиците в страните членки и в Европейския парламент.

Проектът се финансира от Европейския научен съвет (ЕНС) чрез програмата на ЕС за изследвания и иновации Хоризонт 2020 (Споразумение за финансиране №672302).

За подробности: http://www.ecsite.eu/activities-and-services/projects/ercsciencesquared. Вижте  и новия сайт на проекта www.sciencesquared.eu

Facebook icon
Twitter icon